Vyplňte a odošlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy predávajúcemu: 

programme health a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava
IČO: 


týmto odstupujem od kúpnej zmluvy na tovar:

..................................................................................................


Číslo objednávky:

....................................................................................................


Dátum prevzatia tovaru:

....................................................................................................


Meno a priezvisko spotrebiteľa:

.....................................................................................................


Adresa spotrebiteľa:

......................................................................................................


Účet, na ktorý má byť vrátená platba:

......................................................................................................


IBAN:

......................................................................................................


Podpis spotrebiteľa:

....................................................................................................... 


Dátum:

....................................................................................................... 


Miesto:

.....................................................................................................